2005 m. liepos 7 d. Teisingumo Teismo sprendimas (trečioji kolegija), Byloje C-227/03 (dėl Rechtbank te Amsterdam prašymo priimti prejudicinį sprendimą): A.J. van Pommeren-Bourgondiën prieš Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank (Socialinė apsauga — Reglamentas (EEB) Nr. 1408/71 — Taikymo sritis — Invalidumo pensija — Teisės į išmokas išsaugojimas persikėlus gyventi į kitą valstybę narę)