/* */

Klausimas raštu E-5531/08 pateikė Athanasios Pafilis (GUE/NGL) Komisijai. Piliečių persekiojimas Danijoje.