2007 04 18 Komisijos sprendimas Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.4562 - S&B / HALLIBURTON / CEBO JV) Pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. /2004 (Tik tekstas anglų kalba yra autentiškas)