Pasiūlymas Tarybos reglamentas del praplečiančio Tarybos reglamentu (EB) Nr. 119/1997 su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2100/2000, tam tikrų Kinijos Liaudies Respublikos kilmės žiedinių segtuvų mechanizmų importui nustatytų antidempingo priemonių taikymą to paties produkto importui, siunčiamam iš Vietnamo Socialistinės Respublikos