2005 m. lapkričio 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1882/2005, uždraudžiantis su Danijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti norveginius plonuosius omarus ICES IV zonoje (Norvegijos vandenys)