A Bizottság 1882/2005/EK rendelete (2005. november 17.) a Dánia lobogója alatt a IV ICES-övezetben (norvég vizek) közlekedő hajóknak a norvég homárra vonatkozó halászati tilalmáról