2006 m. lapkričio 7 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1647/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 974/98 dėl euro įvedimo