Sag C-946/19: Kendelse afsagt af formanden for Domstolens Første Afdeling den 25. september 2020 — MG mod HH (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Det Forenede Kongerige)