Věc C-946/19: Usnesení předsedy prvního senátu Soudního dvora ze dne 25. září 2020 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) – Spojené království) – MG v. HH