Arrest van het Hof (grote kamer) van 19 september 2006.#Lidl Belgium GmbH & Co. KG tegen Etablissementen Franz Colruyt NV.#Verzoek om een prejudiciële beslissing: Rechtbank van koophandel te Brussel - België.#Richtlijnen 84/450/EEG en 97/55/EG - Misleidende reclame - Vergelijkende reclame - Voorwaarden voor geoorloofdheid - Vergelijking van algemeen niveau van door warenhuisketens toegepaste prijzen - Vergelijking van prijzen van productenassortiment.#Zaak C-356/04. Arrest van het Hof (grote kamer) van 19 september 2006.