2009 m. kovo 10 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas. 2009 m. kovo 10 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas.#Gottfried Heinrich.#Prašymas priimti prejudicinį sprendimą: Unabhängiger Verwaltungssenat im Land Niederösterreich - Austrija.#EB 254 straipsnio 2 dalis - Reglamentas (EB) Nr.º1049/2001 - 2 straipsnio 3 dalis - Reglamentas (EB) Nr.º622/2003 - Aviacijos saugumas - Priedas - Įnešti į orlaivius draudžiamų daiktų sąrašas - Nepaskelbimas - Privalomoji galia.#Byla C-345/06.