2007 m. liepos 18 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas.#Europos Bendrijų Komisija prieš Graikijos Respubliką.#Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas - Direktyva 93/38/EEB - Viešieji pirkimai vandens, energetikos, transporto ir telekomunikacijų sektoriuose - Šiluminės elektrinės statyba ir eksploatavimas - Dalyvavimo konkurse sąlygos.#Byla C-399/05. 2007 m. liepos 18 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas.