Comunicare din partea guvernului francez privind Directiva 94/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 1994 privind condițiile de acordare și folosire a autorizațiilor de prospectare, exploatare și extracție a hidrocarburilor (Aviz privind cererea de autorizație exclusivă de prospectare a hidrocarburilor lichide sau gazoase, denumită Permis de Coulommiers ) (Text cu relevanță pentru SEE )