2004 m. rugpjūčio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1479/2004, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą