Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1530/2005 2005 m. rugsėjo 21 d. dėl distiliavimo krizės atveju, numatytos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 30 straipsnyje stalo vynams Italijoje, pradžios