Kvietimas teikti paraiškas – EAC/26/2009 – Faktais pagrįstos politikos formavimas ir įgyvendinimas: kvietimas teikti paraiškas dėl mokslo žinių tarpininkavimo iniciatyvų tinklų kūrimo ( OL C 142, 2009 m. birželio 23 d. ) klaidų ištaisymas