2006 06 02 Komisijos sprendimas Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.4137 - MITTAL / ARCELOR) Pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. /2004 (Tik tekstas anglų kalba yra autentiškas)