2008 m. birželio 6 d. Tarybos priimta bendroji pozicija (EB) Nr. 19/2008, laikantis Europos bendrijos steigimo sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl keleivių vežėjų jūra atsakomybės avarijų atveju (Tekstas svarbus EEE)