Europos aviacijos saugos agentūros 2008 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas