2007 m. birželio 26 d. Teismo sprendimas, Byloje E-2/06 — ELPA priežiūros institucija prieš Norvegijos Karalystę (Vandens energijos gamybos įrenginių įsigijimas lengvatinėmis sąlygomis — EEE susitarimo taikymo sritis — Laisvas kapitalo judėjimas — Įsisteigimo teisė — Netiesioginė diskriminacija — Viešoji nuosavybė — Energijos tiekimo saugumas — Aplinkos apsauga — Proporcingumas)