Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.5202 — Triton/Altor/Papyrus Group) — Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka Tekstas svarbus EEE