Bendrijos sprendimų dėl leidimų prekiauti vaistais sąrašas nuo 2008 m. rugpjūčio 1 d. iki 2008 m. rugpjūčio 31 d. (Sprendimai priimti pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB 34 straipsnį arba Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/82/EB 38 straipsnį)