Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, įsteigiančio Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą COM(2006) 91 final — 2006/0033 (COD)