Klausimas raštu E-0976/06 pateikė Ria Oomen-Ruijten (PPE-DE) Komisijai. dėl kalorijų kiekio ženklo