Klausimas raštu E-0105/05 Andreas Schwab (PPE-DE) Komisijai. Dėl apsaugos nuo dvigubo persekiojimo konkurencijos teisėje