2007/493/EB: 2007 m. vasario 7 d. Komisijos sprendimas dėl pagalbos schemos, kurią Italija ketina įgyvendinti pagal Sicilijos regiono Įstatymo Nr. 17/2004 60 straipsnį Nr. C 34/2005 (ex N 113/2005) (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 284) (Tekstas svarbus EEE)