2006 m. birželio 15 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas. # Dypna Mc Sweeney ir Pauline Armstrong prieš Europos Bendrijų Komisiją. # Atviras konkursas - Neleidimas dalyvauti testuose. # Byla F-25/05. TITJUR Mc Sweeney ir Armstrong prieš Komisiją