Klausimas raštu E-0018/07 pateikė Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) Komisijai. Su Graikijos telekomunikacijų organizacijos pardavimu susijusi šios organizacijos darbuotojų teisių apsauga