Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. spalio 21 d. nutarimas Nr. 1349 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1512 "Dėl sprogmenų gamybos licencijavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo“