Klausimas raštu E-3062/06 Willy Meyer Pleite (GUE/NGL) Komisijai. Dėl Direktyvos 93/37/EEB dėl viešojo darbų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo pažeidimo