TITJUR Kleist 2010 m. lapkričio 18 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas. # Pensionsversicherungsanstalt prieš Christine Kleist. # Prašymas priimti prejudicinį sprendimą: Oberster Gerichtshof - Austrija. # Socialinė politika - Vienodas požiūris į vyrus ir moteris užimtumo bei profesinės veiklos srityje - Direktyva 76/207/EEB - 3 straipsnio 1 dalies c punktas - Nacionalinės nuostatos, kuriomis palengvinamas teisę į senatvės pensiją įgijusių darbuotojų atleidimas iš darbo - Siekis skatinti jaunų žmonių užimtumą - Nacionalinės nuostatos, kuriomis nustatomas moterims 60 metų ir vyrams 65 metų amžius, kurio sulaukus įgyjama teisė į šią pensiją. # Byla C-356/09.