Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1378 van de Commissie van 12 augustus 2016 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit