Klausimas raštu E-0324/05 Dirk Sterckx (ALDE) Komisijai. Dėl Reglamento (EB) Nr. 1400/2002 poveikio motorinių transporto priemonių platinimui