Latvijos Respublikos pranešimas dėl vizų režimo abipusiškumo