2006 m. gegužės 4 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas.$