Sdělení Komise o výkladu některých právních ustanovení revidovaného rámce pro řešení krize bank v reakci na otázky vznesené orgány členských států 2020/C 321/01