Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4898 — Compagnie de Saint-Gobain/Maxit) Tekst mający znaczenie dla EOG