Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ č. COMP/M.4898 – Compagnie de Saint-Gobain/Maxit) Text s významem pro EHP