Klausimas raštu E-1147/08 pateikė Ashley Mote (NI) Komisijai. Jungtinės Karalystės sąlyginis Lisabonos sutarties ratifikavimas