Komisijos komunikatas Tarybai ir Europos Parlamentui - 2007 m. Hagos programos įgyvendinimo ataskaita {SEC(2008) 2048} {SEC(2008) 2049}