2007 07 31 Komisijos sprendimas Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.4763 - CERBERUS / TOREX) Pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. /2004 (Tik tekstas anglų kalba yra autentiškas)