Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Bendrijos prisijungimo prie Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos taisyklės Nr. 55 dėl autotraukinių mechaninio sukabinimo įtaisų sudedamųjų dalių patvirtinimo nuostatų (KOM(2005)0019 - 11233/2005 - C6-0317/2005 - 2005/0002(AVC))