Pasiūlymas Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos ir Jordanijos Hašimitų Karalystės susitarimo pasikeičiant laiškais, iš dalies keičiančio EB ir Jordanijos asociacijos susitarimą, sudarymo