14/05/2008 Komisijos sprendimas Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.5097 - EADS / SITA FRANCE / TARMAC AEROSAVE)Pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 (Tik tekstas vokiečių kalba yra autentiškas)