2009/947/EB: 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos ir Azerbaidžano Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl tam tikrų oro susisiekimo paslaugų aspektų sudarymo