Věc T-436/05: Žaloba podaná dne 12. prosince 2005 – Ajinomoto v. OHIM