2006 m. vasario 14 d. Tarybos nuomonė dėl atnaujintos Slovėnijos konvergencijos programos 2005 — 2008 m.