Sag T-330/05: Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 8. februar 2006 — Aqua-Terra Bioprodukt mod KHIM