2005 m. rugsėjo 30 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 114/2005, iš dalies keičiantis EEE susitarimo II priedą (Techniniai reglamentai, standartai, tyrimai ir sertifikavimas)