Kawża C-321/06: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba' Awla) ta' l- 14 ta' Ġunju 2007 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Il-Gran Dukat tal-Lussemburgu (Nuqqas ta' Stat li jwettaq obbligu — Id-Direttiva 2002/14/KE — Informazzjoni u konsultazzjoni ta' l-impjegati — Nuqqas ta' traspożizzjoni fit-terminu preskritt)